Harmonogram

19.02.2020r.
Informujemy, iż dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 27.02.2020r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 w Płocku (I piętro, aula urzędu)

30.01.2020r.
Informujemy, iż decyzją Organizatora zmianie uległa godzina oficjalnego, publicznego ogłoszenia wyników konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 31.01.2020r. o godzinie 13.00 w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie (parter, sala kominkowa).


14.01.2020r.

Organizator informuje, iż oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 31.01.2020r. o godzinie 12.00 w w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie (parter, sala kominkowa).
Wystawa pokonkursowa będzie otwarta od dnia 31.01.2020r (od godziny 12.00) i będzie dostępną do zwiedzania do dnia 07.02.2020r. (w godzinach od 10.00 do 17.00) w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie (parter, sala kominkowa).

1.Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
w dniu 11.06.2019r.

2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 03.07.2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 08.07.2019 r.

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 15.07.2019r. do godz. 15.00 na adres:

Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 02.08.2019 r.

4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 09.09.2019r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 16.09.2019 r.

5. Opracowania studialne Etapu I składać należy do dnia 07.10.2019r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

6. Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi do dnia 21.10.2019r.

7. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania
o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 02.12.2019r. do godz. 15.00. 
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.12.2019r.

8. Prace konkursowe składać należy do dnia 15.01.2020r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

9. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 31.01.2020r. 
O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

10. O miejscu i dacie ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz ewentualnej dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-plock.sarp.warszawa.pl

11. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-plock.sarp.warszawa.pl