Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz ich centro twórczy charakter.
b) Realność, trafność i sprawność proponowanych rozwiązań i powiązań urbanistyczno-architektonicznych.
c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku sali koncertowej.
d) Trafność lokalizacyjna budynku sali koncertowej.
e) Prawidłowość zaproponowanych rozwiązań akustycznych sali koncertowej.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych obiektu sali koncertowej i zagospodarowania placu Nowy Rynek.
b) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne obiektu sali koncertowej i zagospodarowania placu Nowy Rynek.
c) Trafność przyjętych rozwiązań akustycznych.
d) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowa