Nagrody

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1. Nagrody pieniężne:

I NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 70.000 zł netto

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 60.000 zł netto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 50.000 zł netto

2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla jednego Uczestnika Konkursu, który otrzymał I Nagrodę.

3. Organizator przewiduje przyznanie dwóch dodatkowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 25 000 zł netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.