Wyniki

21.10.2019r.

Informujemy, iż decyzją Sadu konkursowego zatwierdzoną przez Kierownika zamawiającego do Etapu II Konkursu zostały zakwalifikowane następujące opracowania studialne: 1. Opracowanie studialne o numerze 242315
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 001 2. Opracowanie studialne o numerze 672019
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 014 3. Opracowanie studialne o numerze 191300
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 021 4. Opracowanie studialne o numerze 060519
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 030 5. Opracowanie studialne o numerze 218600
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 040
Poniżej zamieszamy do pobrania następujące dokumenty:
1. Zawiadomienie wszystkich Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II oraz zaproszenie do składania prac konkursowych zawierające także wytyczne co do postępowania w dalszej cześć Konkursu oraz informację o zmianie zapisów Regulaminu konkursu.

2. Załącznik do powyższego pisma tj.:
– Uzasadnienie wyboru, opinie oraz uwagi i zalecenia Sądu Konkursowego do opracowań studialnych zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.
– Zdjęcia makiety „matki”.

Wyniki konkursu będą podane po oficjalnym publicznym ogłoszeniu wyników tj. po dniu 31.01.2020r.