Wyniki

31.01.2020r. Informacja o wynikach rozstrzygnięcia dwuetapowego konkursu studialno-realizacyjnego na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.
Gratulujemy zwycięzcom oraz autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac,
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie prac konkursowych.
Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkurs Sala Koncertowa Płock.pdf

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA DWUETAPOWEGO KONKURSU STUDIALNO-REALIZACYJNEGO NA PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU SALI KONCERTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU NOWY RYNEK W PŁOCKU

Zatwierdzona w dniu 30 stycznia 2020r. przez Kierownika Zamawiającego decyzją obecnych na posiedzeniu w dniach 28 i 29 stycznia 2020r. członków Sądu Konkursowego, po dokładnej analizie 5 złożonych do Etapu II konkursu prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu I i III Nagrody oraz dwu Wyróżnień. Sąd konkursowy postanowił o nieprzyznawaniu II Nagrody.

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

W wyniku głosowania Sąd konkursowy przyznał I i III Nagrodę oraz dwa wyróżnienia. II Nagroda nie została pozrzynana, gdyż żaden z Sędziów konkursowych nie oddał głosu za przyznaniem II Nagrody.

Wyniki głosowania:

Za przyznaniem I Nagrody dla Pracy nr 005 głosowało 7 Sędziów (7 punków).

Za przyznaniem II Nagrody głosowało 0 Sędziów.

Za przyznaniem III Nagrody dla Pracy nr 002 głosowało 7 Sędziów (7 punków).

Za przyznaniem Wyróżnienia dla Pracy nr 001 głosowało 7 Sędziów (7 punków).

Za przyznaniem Wyróżnienia dla Pracy nr 003 głosowało 7 Sędziów (7 punków).

Sąd Konkursowy uznaje Pracę nr 004 za nie spełniającą w istotny sposób warunku Rozdziału II pkt. 5 Regulaminu Konkursu– przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego kosztu inwestycji oraz opracowania dokumentacji projektowej w związku z czym, zgodnie z Rozdziałem VII pkt, 1.3., praca ta nie może otrzymać nagrody.

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

I NAGRODA

w wysokości 100 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie Dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 005 

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 218600)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Plus3-Architekci sp z o.o.

ul. Chłopickiego 7/9 lok. 62; 04-314 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Skład zespołu autorskiego:

Autorzy: arch. Krzysztof Bagiński i arch. Katarzyna Głażewska

Zespół: arch. Grażyna Woźniak-Głażewska, arch. Jadwiga Trzeciakowska, arch. Małgorzata Zagłoba, arch. Patryk Rosiński (II etap), arch. Magdalena Mularzuk, arch. Mateusz Dąbek, stud. arch. Bolesław Rybałtowski (I etap)

Akustyka: EwkAkustika mgr. Ewa Więckowska-Kosmala, mgr. Magdalena Czechowska, mgr. Radosław Ciszewski

Wizualizacje: plus3-architekci, dotDesign Studio (Michał Krajewski i Adam Zieliński), XDWA (Piotr Zieliński) Model: SRDN Models

Opinia o pracy konkursowej 005 która otrzymała I Nagrodę:

I Nagrodę przyznano za:

  • Charakterystyczną i wyrazistą architekturę obiektu będącą czytelnym znakiem w strukturze miasta
  • Atrakcyjną propozycję elewacji w postaci falujących elementów pionowych
  • Budowanie atrakcyjnych i odpowiednich do rangi obiektu wnętrz ogólnodostępnych
  • Architekturę wnętrz Sal koncertowej i kameralnej
  • Atrakcyjną propozycję formowania bryły budynku niwelującą dominującą część centralną obiektu
  • Czytelny układ funkcjonalny
  • Prawidłowe powiązania z pasażem i ul. Tumską
  • Rozwiązania proekologiczne
  • Umiejętne zorganizowanie zieleni urządzonej nawiązującej do pobliskich parków.

III NAGRODA w wysokości 60 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 002

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 672019)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Maciej Kuryłowicz Architekt

ul.  Chmielna 4/8; 00-020 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

arch. Maciej Kuryłowicz, Marcin Hyżyński,

Opinia o pracy konkursowej 002, która otrzymała III Nagrodę:

III Nagrodę przyznano za:

Czytelne powiązanie pasażu Vuka Karadica z południowym placem Rynku, umożliwiając kontynuację miejskiego ciągu spacerowego ulicą Tumską.

Pomysłowe rozwiązanie „amfiteatru” przylegającego od południa do Sali koncertowej.

Wyróżniającą się architekturę budynku z dynamiczną wyrazistą bryłą oraz ciekawym detalem elewacji – nawiązującym do piszczałek organowych.

Atrakcyjny klimat wnętrza sali koncertowej.

WYRÓŻNIENIE

w wysokości 35 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 001

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 242315)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. Kacper Guranowski (Warszawa)

2. Michał Ruman (Warszawa)

3. Piotr Rożniecki (Łódź)

4. Michał Koziej (Łódź)

Skład zespołu:

Kacper Guranowski, Michał Ruman, Piotr Rożniecki, Michał Koziej

Opinia o pracy konkursowej 001, która otrzymała Wyróżnienie

Wyróżnienie przyznano za:

Wyróżnienie przyznano za trafną propozycję lokalizacji obiektu sali koncertowej w centralnej części Nowego Rynku, wyodrębniającą trzy przestrzenie publiczne przy jednoczesnym zachowaniu między nimi powiązań przestrzennych i właściwym uchwyceniu skali miasta, a w szczególności zabytkowego układu urbanistyczno-architektonicznego.  Kompozycja trzech rozświetlonych brył kreuje obiekt o kameralnym, egalitarnym, a jednocześnie bardzo współczesnym i przyjaznym charakterze. 

WYRÓŻNIENIE

w wysokości 35 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 003

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 191300)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

MPP Sp. z o.o.  SP.K.

ul. Podwale 61/1; 50-010 Wrocław

Skład zespołu:

arch. Zbigniew Maćków, arch. Anna Okoń, arch. Magdalena Pierucka, arch. Eliasz Matuła, arch. Przemysław Skwarek.

Opinia o pracy konkursowej 003, która otrzymała Wyróżnienie

Wyróżnienie przyznano za:

Ciekawą propozycję autonomicznego, jednorodnego układu architektoniczno-urbanistycznego wytwarzającego miastotwórcze przestrzenie, stanowiące potencjał do wykorzystania na różnorodne funkcje i scenariusze.

Doceniono właściwe uchwycenie skali urbanistycznej projektowanych budynków wraz z interesującym odwołaniem się do nieistniejącej historycznej formy zabudowy dawnych jatek o kształcie podkowy. Doceniono konsekwentnie zastosowany atrakcyjny architektonicznie wątek smukłych arkad oraz jakość zaprojektowanych wnętrz.

Prace, które nie otrzymały Nagród i Wyróżnień

Praca konkursowa nr 004

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 060519)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. Aleksandra Kozłowska (Łódź)

2. Adam Cylny (Warszawa)

3. Dawid Jarosz (Warszawa)

4. Michał Bamberski (Pabianice)

5. Adrian Chmielewski (Łódź)

Skład zespołu: Aleksandra Kozłowska, Adam Cylny, Michał Bamberski, Adrian Chmielewski, Dawid Jarosz.


21.10.2019r.

Informujemy, iż decyzją Sadu konkursowego zatwierdzoną przez Kierownika zamawiającego do Etapu II Konkursu zostały zakwalifikowane następujące opracowania studialne: 1. Opracowanie studialne o numerze 242315
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 001 2. Opracowanie studialne o numerze 672019
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 014 3. Opracowanie studialne o numerze 191300
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 021 4. Opracowanie studialne o numerze 060519
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 030 5. Opracowanie studialne o numerze 218600
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 040
Poniżej zamieszamy do pobrania następujące dokumenty:
1. Zawiadomienie wszystkich Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II oraz zaproszenie do składania prac konkursowych zawierające także wytyczne co do postępowania w dalszej cześć Konkursu oraz informację o zmianie zapisów Regulaminu konkursu.

2. Załącznik do powyższego pisma tj.:
– Uzasadnienie wyboru, opinie oraz uwagi i zalecenia Sądu Konkursowego do opracowań studialnych zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.
– Zdjęcia makiety „matki”.

Wyniki konkursu będą podane po oficjalnym publicznym ogłoszeniu wyników tj. po dniu 31.01.2020r.