Aktualności

21.10.2019r.
Informujemy, iż decyzją Sadu konkursowego zatwierdzoną przez Kierownika zamawiającego do Etapu II Konkursu zostały zakwalifikowane następujące opracowania studialne:
1. Opracowanie studialne o numerze 242315
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 001
2. Opracowanie studialne o numerze 672019
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 014
3. Opracowanie studialne o numerze 191300
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 021
4. Opracowanie studialne o numerze 060519
numer nadany przez Sekretarza Sądu Konkursowego 030


23.09.2019r.

Informujemy iż na stronie internetowej konkursu zamieszczono do pobrania zdjęcia placu Nowy Rynek wykonane z drona.
Zdjęcia-z-drona_Plac_Nowy_Rynek_Płock.zip

16.09.2019r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania prac konkursowych.
Wyjasnienie-3_tresci_Regualminu_Konkurs_Płock.pdf

06.09.2019r.

Informujemy iż na stronie internetowej konkursu zamieszczono do pobrania materiały dodatkowe do konkursu tj.:

1. Model 3D dla terenu opracowania konkursowego
2. Załącznik nr 10j – mapa poglądowa do opracowania schematów wymaganych dla opracowania graficznego części studialnej i pracy konkursowej w formacie .dwg.
Model_3d_teren_opracowania.zip
Zalacznik_do_Regulaminu_nr_10j_Mapa_pogladowa_DWG.zip
 
05.09.2019 r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania prac konkursowych.
Wyjasnienie-2_tresci_Regualminu_Konkurs.pdf

02.08.2019 r.
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
 
08.07.2019 r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu Płock

11.06.2019 r.
Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ogłoszenie opublikowane